Marktverdelingsafspraken advocaat.

  • Home
  • /
  • Marktverdelingsafspraken advocaat

Marktverdelingsafspraken

Als u een vermoeden heeft dat uw concurrenten marktverdelingsafspraken maken en u wilt daarom een klacht indienen bij de ACM, schakelt u het best een advocaat in. Clausules in overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals marktverdelingsafspraken, zijn nietig als deze in strijd zijn met het kartelverbod. In worst case scenario kan een hele overeenkomst nietig zijn. 

Zowel overeenkomsten tussen concurrenten als overeenkomsten tussen leverancier en afnemers, zoals distributieovereenkomsten of franchiseovereenkomsten, kunnen in strijd zijn met het kartelverbod. Marktverdelingsafspraken tussen leveranciers en wederverkoper kan alleen onder strikte voorwaarden. Ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod, lopen risico op substantiële boetes. 

Neem direct contact op.

Bij vermoeden of controle van marktverdelingsafspraken schakelt u onze advocaat in

Heeft u het idee dat concurrenten verboden marktverdelingsafspraken maken? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder zoals de ACM. Wilt u uw eigen overeenkomsten op mogelijke verboden marktverdelingsafspraken laten controleren? Wij kunnen u hierbij adviseren en assisteren.

Wij controleren ook uw bedrijf op, al dan niet bewuste, verboden afspraken

Ook uw onderneming kan, al dan niet bewust, marktverdelingsafspraken maken. Laat daarom uw samenwerkingsovereenkomsten en distributieovereenkomsten door een advocaat controleren.

Neem contact op

Wilt u een advocaat inschakelen om te onderzoeken of uw concurrenten marktverdelingsafspraken maken of om uw eigen overeenkomsten te laten controleren? Dan helpen wij u graag. Kom met ons in contact en bel naar +31 (0)6 232 994 54 (Claudia Koken) of +31 (0)6 466 127 08 (Esther van Aalst). Tevens kunt u een e-mail sturen naar info@complawyers.nl of vul ons contactformulier in.