Een advocaat met kennis van marktverdelingsafspraken.

  • Home
  • /
  • Marktverdelingsafspraken advocaat

Compliance advocaat

Specialisme in consumentenrecht

Mededingingen

Als u een vermoeden heeft dat uw concurrenten marktverdelingsafspraken maken en u wilt daarom een klacht indienen bij de ACM, schakelt u het best een advocaat in. Clausules in overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals marktverdelingsafspraken, zijn nietig als deze in strijd zijn met het kartelverbod. In worst case scenario kan een hele overeenkomst nietig zijn. Zowel overeenkomsten tussen concurrenten als overeenkomsten tussen leverancier en afnemers, zoals distributieovereenkomsten of franchiseovereenkomsten, kunnen in strijd zijn met het kartelverbod. Marktverdelingsafspraken tussen leveranciers en wederverkoper kan alleen onder strikte voorwaarden. Ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod, lopen risico op substantiële boetes. 

Heeft u advies nodig voor marktverdelingsovereenkomsten?

Neem direct met ons contact op

Bij vermoeden of controle van marktverdelingsafspraken schakelt u onze advocaat in

Heeft u het idee dat concurrenten verboden marktverdelingsafspraken maken? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder zoals de ACM. Wilt u uw eigen overeenkomsten op mogelijke verboden marktverdelingsafspraken laten controleren? Wij kunnen u hierbij adviseren en assisteren.

Wij controleren ook uw bedrijf op, al dan niet bewuste, verboden afspraken

Ook uw onderneming kan, al dan niet bewust, marktverdelingsafspraken maken. Laat daarom uw samenwerkingsovereenkomsten en distributieovereenkomsten door een corporate compliance advocaat controleren.

COMP. Lawyers advocaten - Een gewaarschuwd mens telt voor twee (boetes)

Kom met ons in contact

Het is essentieel voor bedrijven om zich bewust te zijn van de mededingingsregels en de potentiële risico’s van marktverdelingsafspraken. Wilt u een gespecialiseerd advocaat inschakelen om uw marktverdelingsafspraken te controleren? Wij helpen u graag. Kom met ons in contact door te bellen naar +31 (0)20 799 76 32 of +31(0)6 232 99 454.