Kostenmaatschap

COMP. lawyers is een samenwerking in de vorm van een kostenmaatschap. Binnen dit samenwerkingsverband voeren de advocaten ieder voor zichzelf zelfstandig de rechtspraktijk uit. Dit betekent dat iedere advocaat afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn en u sluit dus geen overeenkomst met het kantoor COMP. lawyers.

In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren. Daarnaast delen de advocaten hun kennis met elkaar en ondersteunen zij elkaar bij complexe zaken.