Consumentenrecht.

Consumentenrecht

Het belang van het consumentenrecht om vermeende concurrentieproblemen op te lossen is fors toegenomen. Consumer empowerment speelt een steeds belangrijkere rol in het toezicht door ACM op gedrag van ondernemingen. ACM ziet toe op de naleving van wetten en regels op het gebied van consumentenrecht.

Wij adviseren ondernemingen onder meer op:

  • oneerlijke handelspraktijken
  • verkoop op afstand
COMP.lawyers - Food

Oneerlijke of misleidende handelspraktijken

Consumenten worden beschermd tegen ondernemingen die hen misleiden of agressief benaderen. ACM houdt hierop toezicht. Het is in het belang van ondernemingen om hun consumentenrechtelijke compliance goed op orde te hebben. Consumentenrechtelijke compliance is een snel groeiende praktijk. ACM handhaaft de regels actief. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn:

  • misleidende reclame
  • reclame maken voor producten die niet beschikbaar zijn. Dit worden ook wel ‘lokkertjes’ genoemd
  • ten onrechte vermelden een keurmerk te voeren of een gedragscode na te leven
  • prijzen noemen en niet alle bijkomende kosten vermelden
  • belangrijke kenmerken van het product weglaten
  • nieuwe klanten werven op een agressieve manier (agressieve verkoop)
  • een product als ‘gratis’ aanprijzen, terwijl er toch kosten aan zijn verbonden

ACM kan substantiële boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met de regelgeving omtrent oneerlijke of misleidende handelspraktijken.

Verkoop op afstand/e-commerce

 

Consumenten kopen steeds vaker producten en diensten via internet, maar ook via de telefoon of met bestelbonnen, bijvoorbeeld uit een catalogus. Bij een overeenkomst op afstand is er geen direct contact tussen de ondernemer en de consument, zoals in een winkel. 

Daarom gelden er aanvullende regels. Voor verkoop op afstand gelden specifieke informatieverplichtingen waar de onderneming aan moet voldoen. Webwinkels zijn gebonden aan extra regels ter bescherming van de consument. Ook zijn er specifieke regels voor de levering van energie op afstand, voor verkoop op afstand van digitale inhoud (muziek, games of software) en voor telemarketing.

een onverwachte bedrijfsinval?

Neem direct met ons contact op