Instructies interne contactpersoon bij een bedrijfsinval ACM.

  • Home
  • /
  • Instructies interne contactpersoon bij een bedrijfsinval ACM

Bedrijfsinval? Bel ons direct!

  • Omgeving Amsterdam: +31 (0)6 232 994 54 of +31 (0)20-799 76 32 (Claudia Koken)
  • Omgeving Rotterdam: +31 (0)6 466 127 08 (Esther van Aalst)

Instructies bij een bedrijfsinval ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels en de consumentenregels. De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels en coördineert onderzoeken bij mogelijke overtredingen van de consumentenregel. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is belast met de handhaving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In dit kader beschikken ambtenaren van de ACM, de Europese Commissie en de NZa over onderzoeksbevoegdheden. Zo hebben zij onder meer de  bevoegdheid om onaangekondigd een bedrijfsbezoek te brengen, ook wel bedrijfsinval of dawn raid genoemd.

Aanvang bedrijfsbezoek

1. Bel en mail direct uw externe mededingingsadvocaat, hier vindt u de contactgegevens;
2. Vraag de ambtenaren te wachten met hun (IT) onderzoek en met het stellen van vragen aan of het verhoren van medewerkers totdat uw externe mededingingsadvocaat is gearriveerd;
3. Controleer en kopieer de ‘doel van het onderzoek’;
4. Bespreek met de ambtenaren voorafgaande aan het onderzoek, en eventueel voorafgaande aan het arriveren van uw externe advocaat:
a. Wie namens uw onderneming eventuele vragen zal beantwoorden, en
b. Welke medewerkers de toezichthouder eventueel vragen wil stellen, en
c.  Of men digitaal onderzoek wil doen, zodat uw IT-medewerker kan worden geïnformeerd.

Gedurende het bedrijfsbezoek

5. Controleer dat het onderzoek binnen de reikwijdte van het onderzoeksdoel blijft. Uw externe advocaat is hier alert op
6. Beantwoord vragen van de ambtenaren aan uw medewerkers alleen in het bijzijn van uw interne jurist of externe mededingingsadvocaat.

Einde van het bedrijfsbezoek

7. Verzoek een kopie van gekopieerde stukken;
8. Maak heldere vervolgafspraken met de ambtenaren;
9. Indien er verzegeld wordt: Controleer de zegel voorafgaande aan het aanbrengen en voorkom verbreking;
10. Bepaal samen met uw mededingingsadvocaat de relevante vervolgstappen, zoals (i) de interne communicatie en (ii) de externe communicatie en (iii) het nodige (interne) vervolgonderzoek.

Neem bij twijfel of vragen direct contact met ons op.