Misbruik van machtspositie.

  • Home
  • /
  • Misbruik van machtspositie

Compliance advocaat

Specialisme in consumentenrecht

Mededingingen

Als onderneming met een machtspositie is het van belang zich te onthouden van het maken van misbruik van die machtspositie. Maar wanneer is er sprake van een machtspositie? En wanneer van misbruik?

Heeft u advies nodig?

Neem direct met ons contact op

Voorkom dat uw onderneming misbruik maakt van haar machtspositie

Heeft een onderneming een hoog marktaandeel, zoals bijvoorbeeld 70% van de markt, dan kan deze een machtspositie hebben. Zij mag dan geen misbruik maken van die machtspositie. Denk bijvoorbeeld aan het hanteren van extreem hoge of juist extreem lage prijzen voor haar producten of diensten. Dat kan onder omstandigheden misbruik opleveren. Of bijvoorbeeld als een onderneming met een machtspositie aan bepaalde afnemers niet wil leveren. Ook dit kan misbruik zijn, zoals oneerlijke handelspraktijken en discriminatie. De ACM toezichthouder kan hoge boetes opleggen aan ondernemingen met een machtspositie die hiervan misbruik maken. Bij ons advocatenbureau zijn we gespecialiseerd in marktverdelingsafspraken en mededinging.

Best consulting wordpress theme

Vraag ons advies, wij helpen u graag

Als u vermoedt dat een onderneming met een machtspositie hiervan misbruik maakt, en u wilt hiertegen optreden, zoals een klacht indienen, neem dan contact met ons op. Wilt u verder nog meer weten over onze diensten? Benader ons dan via +31 (0)20 799 76 32 of +31(0)6 232 99 454. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@complawyers.nl.