Uw distributieovereenkomsten in 2022: zijn ze aan herziening toe?

Op 9 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de herziene Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten (“VBER”) en de bijbehorende richtsnoeren. De laatste herziening dateert van 10 jaar geleden en o.a. de opkomst van e-commerce heeft ertoe geleid dat behoefte aan herziening bestond.

De herzieningen zijn bedoeld om beter aan te sluiten bij de huidige marktrealiteit en om het voor ondernemingen makkelijker te maken in te schatten of zij aan de mededingingsregels voldoen. Aanpassingen zijn vooral gericht op verkoopbeperkingen in exclusieve, selectieve en open distributiestelsels, op duale distributie en op (prijs)pariteitsverplichtingen. Hoewel naar aanleiding van de openbare consultatie verdere wijzigingen kunnen worden aangebracht, wordt verwacht dat de definitieve versie niet substantieel zal afwijken van het voorstel. De herziene VBER wordt verwacht in de zomer van 2022 in werking te treden.

Leveranciers en afnemers zullen zich wellicht nu al willen voorbereiden op de komende wijzigingen. Sommige daarvan kunnen van invloed zijn op hun strategische keuzes, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanstelling van nieuwe distributeurs.

Lees hier meer over de voorgestelde wijzigingen.