Instructies voor de receptie bij een bedrijfsinval ACM.

  • Home
  • /
  • Instructies voor de receptie bij een bedrijfsinval ACM

Instructies bij een bedrijfsinval ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels en de consumentenregels. De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels en coördineert onderzoeken bij mogelijke overtredingen van de consumentenregel. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is belast met de handhaving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In dit kader beschikken ambtenaren van de ACM, de Europese Commissie en de NZa over onderzoeksbevoegdheden. Zo hebben zij onder meer de  bevoegdheid om onaangekondigd een bedrijfsbezoek te brengen, ook wel bedrijfsinval of dawn raid genoemd.

5 instructies bij het bedrijfsbezoek

Hieronder staan de 5 instructies voor uw receptiemedewerkers bij een dergelijk bedrijfsbezoek dienen te handelen.

1. Neem direct contact op met de aangewezen interne hoofdverantwoordelijke contactpersoon;
2. Vraag naar de originele legitimatiebewijzen van de ambtenaren en maakt een kopie;
3. Breng de ambtenaren naar een een lege vergaderruimte en vraag de ambtenaren daar te wachten met het onderzoek totdat de aangewezen contactpersoon aanwezig is. Laat de ambtenaren niet alleen door het gebouw lopen;
4. Beantwoord geen vragen van de ambtenaren voordat u de aangewezen contactpersoon hebt geraadpleegd;
5. Blijf vriendelijk en beleefd.

Neem bij twijfel of vragen direct contact met ons op.