Facebook beboet voor misleiden Europese Commissie

Op 18 mei 2017 heeft de Europese Commissie (“Commissie”) Facebook Inc. (“Facebook”) een boete opgelegd van € 110 miljoen wegens het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie tijdens het onderzoek van de Commissie inzake de overname van WhatsApp.

De overname van WhatsApp door Facebook werd al op 3 oktober 2014 door de Commissie goedgekeurd. De Commissie concludeerde dat Facebook Messenger (een communicatiemiddel binnen Facebook) en WhatsApp (een communicatie applicatie) geen naaste concurrenten van elkaar zijn. Daarnaast zou de consument, na de overname, genoeg alternatieve communicatie applicaties tot zijn beschikking hebben.

Onjuiste of misleidende informatie
Toch levert de overname van WhatsApp nu problemen op. In december 2016 heeft de Commissie namelijk een mededeling van punten van bezwaar naar Facebook gestuurd waarin stond dat Facebook onjuiste of misleidende informatie aan de Commissie zou hebben geleverd. Facebook zou dit hebben gedaan tijdens het onderzoek en in het verplichte meldingsformulier dat aan de Commissie moet worden verstrekt. Dit is in strijd met de Concentratieverordening, die voorschrijft dat bedrijven geen onjuiste of misleidende informatie bij een voorgenomen concentratie aan de Commissie mogen verstrekken.

Wat is er echt aan de hand?
Facebook heeft in augustus 2016 een aantal updates aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om een gebruikers-ID via het telefoonnummer van de WhatsApp-gebruiker te koppelen aan Facebook profielen. De Commissie geeft aan dat Facebook wist dat de mogelijkheid tot deze koppeling reeds in 2014 bestond, terwijl Facebook toentertijd heeft aangegeven dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde.

Boete
Op 18 mei 2017 heeft de Commissie een boete van € 110 miljoen opgelegd aan Facebook. De maximale boete die de Commissie kan opleggen op grond van de Concentratieverordening is 1% van de jaaromzet van Facebook. Een aanzienlijk bedrag: met een jaaromzet van $ 27,64 miljard in 2016 had de boete omgerekend circa € 250 miljoen kunnen bedragen. Facebook is er dus goed van af gekomen.

In het verleden – 1999 – heeft de Commissie soortgelijke boetes opgelegd aan Deutsche Post, KLM, Anheuser-Busch en Scottish & Newcastle. De boetes varieerden toen van
€ 3.000,- tot € 50.000,-. Onder de regels die destijds (tot 2004) golden was € 50.000,- de maximaal op te leggen boete voor het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie.

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager geeft de opgelegde boete een duidelijk signaal af: bedrijven moeten aan alle aspecten van de Europese concentratieregels voldoen. Ze benadrukt ook dat de Commissie haar besluiten met betrekking tot de effecten van een gemelde concentratie moet kunnen nemen in volle kennis van de precieze feiten.

Conclusie
Het verstrekken van juiste informatie aan mededingingsautoriteiten zoals de Commissie is van groot belang. Immers, alleen dan kunnen mededingingsautoriteiten hun oordeel op de juiste feiten baseren. De boete opgelegd aan Facebook laat zien dat het voor bedrijven die betrokken zijn bij een meldingsplichtige fusie of overname van groot belang is juiste en niet-misleidende informatie te verstrekken aan mededingingsautoriteiten – anders riskeren ze een fikse boete!