EU-regels inzake verticale overeenkomsten: hoe te profiteren van de VBER

Verticale overeenkomsten zijn overeenkomsten tussen ondernemingen die op verschillende niveaus in de toeleveringsketen actief zijn, zoals distributieovereenkomsten. Zij kunnen producenten helpen om een markt te betreden, voorkomen dat wordt meegelift op de verkoopinspanningen van distributeurs, of bijdragen aan het merkimago.

Dergelijke doelstellingen impliceren vaak dat leveranciers en afnemers beperkingen aan de verkoop stellen. Dit is echter niet altijd toegestaan omdat overeenkomsten tussen ondernemingen die de mededinging kunnen verhinderen, beperken of vervalsen in principe verboden zijn. De Europese Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten voorziet in een algemene vrijstelling op voorwaarde dat wordt voldaan aan zekere voorwaarden.

U kunt hier meer lezen over de Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten en hoe u van deze vrijstelling gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u hier lezen over het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van deze groepsvrijstelling.