Online aankoop van tickets? Als de prijsvermelding maar eerlijk is …

Naar aanleiding van haar onderzoek naar prijstransparantie bij de online ticket verkoop besloot de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) op 4 juli 2017 om online aanbieders van concert-, theater-, en festivalkaartjes tot 1 oktober 2017 de tijd te geven om prijsvermeldingen op hun websites aan te passen. Volgens ACM komt de consument nu nog te vaak voor financiële verrassingen te staan bij de online aankoop van een ticket.

Sluipkosten
De Wet oneerlijke handelspraktijken schrijft voor dat onvermijdbare kosten in de eerste prijsvermelding moeten worden opgenomen. Dit betekent dat ‘sluipkosten’ (zoals bijvoorbeeld transactiekosten of administratiekosten) direct opgenomen dienen te worden in de eerste prijs die de consument ziet. Hierdoor wordt de consument niet gaandeweg de bestelprocedure geconfronteerd met bijkomende kosten, die soms wel oplopen tot 20% van de totaalprijs van het ticket.

Deze bijkomende kosten mogen niet verward worden met kosten die wél vermijdbaar zijn voor de consument. Voorbeelden van deze kosten zijn een annuleringsverzekering of de aanschaf van consumptiemuntjes bij een ticket. Deze kosten hoeven dus niet direct in de verkoopprijs te worden opgenomen.

Autobranche
De waarschuwing van ACM doet sterk denken aan een vergelijkbare situatie uit augustus vorig jaar, waarbij de pijlen werden gericht op de autobranche. Hier bleek dat de adviesprijs voor een auto vaak sterk verschilde met de uiteindelijke prijs die de consument voor diezelfde auto moest betalen. Er kwamen namelijk nog de zogenaamde ‘rijklaarkosten’ bovenop. Deze kosten varieerden van transportkosten tot registratie van de auto bij het RDW, en liepen op van € 600 tot wel € 1500 per auto. “De onvermijdbare kosten moeten gewoon in de advertentieprijs staan”, aldus Chris Fonteijn (bestuursvoorzitter ACM), “voor de prijs die in de advertentie staat moet je met die auto de showroom uit kunnen rijden”. ACM heeft op 1 maart 2017 geconcludeerd dat het gewenste resultaat is bereikt, zonder dat er uiteindelijk een boete of last onder dwangsom is opgelegd.

Reisbranche
Ook de reisbranche is de dans niet ontsprongen. Onder andere Corendon International Travel B.V. (“Corendon”) heeft in juni vorig jaar van ACM twee boetes van in totaal € 350.000 opgelegd gekregen wegens onjuiste prijsvermelding. Corendon verzuimde om de bijkomende kosten van zowel pakketreizen als vliegtickets op haar website te vermelden en creëerde zo een onduidelijke situatie voor de consument. “Een buitenproportionele maatregel”, volgens Corendon, maar het beroep dat hier tegen is aangetekend is in juni 2017 ongegrond verklaart door de Rechtbank Rotterdam. De rechtbank is samen met ACM van oordeel dat het, gezien de omvang van de transacties, van groot belang is dat deze op een transparante en eerlijke wijze tot stand komen om consumentenschade te voorkomen.

Boetebeleid
Ondoorzichtige prijzen hebben negatieve gevolgen voor zowel de consument als voor de markt. Zo is het voor de consument lastig om prijzen te vergelijken aangezien de uiteindelijke prijs moeilijk eenvoudig te achterhalen is. Hierdoor kan de consument geen weloverwogen beslissing maken over zijn aankoop. Het heeft ook gevolgen voor de markt zelf. Zo kan een gebrek aan transparantie impact hebben op de concurrentie tussen de verschillende aanbieders omdat er minder makkelijk te concurreren valt op basis van prijs, kwaliteit en/of service.

Dergelijke praktijken worden door ACM op de schop genomen, met een boete of een last onder dwangsom als stok achter de deur. De boete die ACM in dit kader kan opleggen bedraagt € 900.000 of 1% van de jaarlijkse omzet van de overtreder.

Willen online aanbieders van tickets een boete voorkomen, dan zullen zij de prijsaanduiding op hun websites duidelijker en vooral transparanter moeten inrichten. Zo wordt niet alleen een boete ontweken, maar ook frustratie bij de consument!